Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Age Management - jak ve firmě stárnout s grácií  

Age Management - pojem, který se rozšířil z Finska do celého světa. Náhoda? Ne tak docela. Vždyť Finové bývají po spoustu let označováni jako nejšťastnější národ na světě.

Ale stejně jako zbytek světa, i oni tráví více jak půlku svého života v práci. Někdo by možná namítal, že jejich pocit štěstí plyne z nejkrásnějších přírodních scenérií, hygge kultury a přirozeně přátelské nátury. Místní by vám ale potvrdili, že za jejich spokojeností se skrývá mnohem víc než polární záře za domem, ale především jejich vnitřní úsilí a snaha o nalezení štěstí v každodenním životě

Dneska bychom se už mohli jenom dohadovat, zda si tehdy profesor Ilmarinenan [1] domýšlel, jaký dosah bude mít jeho vliv, když se zamýšlel nad otázkou, kdy je správný věk na odchod do důchodu nebo jak dlouho mohou zaměstnanci pracovat. Možná to není pro naše účely důležité, ale s jistotou si můžeme říci, že se zapsal do vzdělávací literatury a příruček pro manažery. 

Age management je pojem, kterým obecně označujeme způsob vedení zaměstnanců s ohledem na jejich věk - od juniorů až po zaměstnance v předdůchodovém věku. Protože každá věková skupina má svá specifika, má své slabé, ale i silné stránky a je v zájmu každého manažera, aby jich využil. U starších zaměstnanců můžete třeba využít jejich zkušenosti, které jsou k nezaplacení. Stejně tak si můžete být jistí, že jsou častokrát vyzrálejší a oproti mladším se u nich nesetkáte s vysokou mírou fluktuace.  

U mladších zaměstnanců naopak můžete víc počítat s tím, že chystané změny v pracovním procesu přijmou pozitivněji a budou schopni je rychleji zařadit do každodenního procesu. A nepopiratelnou silnou stránkou mladší pracovníků, doslova, je jejich lepší fyzický výkon, který přirozeně s věkem klesá. 

Názor, který trochu rozděluje společnost, je pozitivní nebo negativní nahlížení na dravost, se kterou se setkáváme hlavně u mladších pracovníků, a která s postupem času, a i jakousi mírou vyzrálosti, mizí. O tom, zda je to silná či slabá stránka necháme proto na vás a vašem úsudku. Přesuňme se z teoretické roviny do praktické a pojďme si představit obecná specifika age managementu. 

Jak aplikovat age managament ve vaší firmě? 

Hlavně tomu dejte řádnou štábní kulturu! Žádná ukvapená rozhodnutí a nařízení. Pokud do toho chcete jít opravdu od píky, je potřeba provést analýzu současného stavu firmy. Některá pravidla, jako třeba kladení důrazů na zdravotní osvětu, příspěvky na zdravotní prohlídky, kontinuální vzdělávání pracovníků nebo správné vedení juniorních zaměstnanců u vás totiž můžou přirozeně fungovat. Je však potřeba přijmout fakt, že jeho zavedení do firem má své pevně dané postupy a nástroje. Mezi ně patří (ne)oblíbený age management audit a měření indexu pracovní pohody

Zařadit age management můžete i během probíhající analýzy (auditu). Zaměřte se třeba na to, jakým způsobem přistupujete ke kandidátům během výběrového řízení.  Vyhněte se v inzerátům výrazům diskriminující některého věkové skupiny (jako třeba obligátní „práce v mladém kolektivu“), buďte během pohovoru transparentní. Pokud už během výběrového řízení víte, že se váš kandidát přidá k vývojovému týmu, který musí rychle reagovat na změny, otevřete toto téma. Další příkladem mohou být pracovní pohotovosti. Bude na to mít váš kandidát časovou kapacitu, protože má doma malé děti? Anebo naopak jsou už jeho děti dost velké na to, aby je nemusel nikdo hlídat? Přemýšlejte v širším měřítku. 

Neustále své zaměstnance vzdělávejte. Mozek je sval, který potřebujeme stimulovat během celé délky našeho života. Možnosti dalšího vzdělávání přizpůsobte věkové skupině vašich zaměstnanců. Finančně nenáročným druhem vzdělávání je třeba i mentoring mladších zaměstnanců zkušenějšími. Ti mají bohaté zkušenosti prověřené léty praxe a zažité firemní postupy a kulturu, kterou vám žádný externí školitel nepředá. 

A v neposlední řadě nezapomínejte ani na zdravý „work-life balance“. Častým důsledkem špatného nastavení je syndrom vyhořením. Ten v roce 2022 postihl v Evropě 65% žen a 53 % mužů. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří lidé mladší 25 let, dále pak lidé ve věku 25 - 34 let, jak uvádí STADA Health Report 2022 [2]. Nepřetěžujte proto své zaměstnance nadmírou přesčasových hodin, nemožností odpočinout si od emailu ani na dovolené a v rámci firemních benefitů, ale i stmelování kolektivu, vyrazte jednou za čas za zábavou. Výběr necháme na vás.  

Snad se nám podařilo přiblížit téma age managementu a osvětlit, že se netýká jen starších ročníků, ale stejně absolventů na trhu práce. Nemusíte hned v pondělí zahájit analýzu současného stavu ve firmě, stačí se postupně malými změnami implementovanými do každodenního procesu dopracovat k větším. Zvýší se tak spokojenost vašich zaměstnanců ale i postavení vaší společnosti na trhu práce. 


[1] Profesor Juhani Ilmarinen je původem finský světově uznávaný odborník, který svoji práci zasvětil výzkumu v oblasti stárnutí a kvality pracovního života. Svůj výzkum započal v 80.letech 20.století na Finském institutu pracovního zdraví (The Finnish Institute od Occcupational Health). 

[2] STADA Health Report 2022. STADA [online]. Německo [cit. 2023-05-03]. Dostupné z: https://www.stada.com/media/health-reports/stada-health-report-2022

Mohlo by vás zajímat

Konflikty v práci
Rady a tipy

Trápí vás konflikty v práci? Využijte je ve svůj prospěch

Koučing
Koučing

Jak si stanovit cíle a dosáhnout jich? Zkuste koučování na vlastní kůži.

Další články
Login