Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Generace Z nastupuje do zaměstnání

Generace Z nastupuje do zaměstnání - co se mladým nechce a jaké mají požadavky?

Generace Z, tedy lidé narození mezi lety 1997 a 2012, postupně vstupuje na pracovní trh a přináší s sebou nové návyky, hodnoty a očekávání. Tato generace vyrostla v době rychlého technologického pokroku, internetu a sociálních sítí, což ovlivnilo jejich pohled na svět práce a zaměstnání. Zatímco se některé jejich požadavky liší od předchozích generací, některé věci jsou stále důležité pro každého pracovníka. Jsou například přesvědčeni, že jejich práce by měla mít smysl a přínos pro společnost. Nechtějí pouze pracovat pro peníze, ale také hledají pracovní příležitosti, které budou mít pozitivní dopad na svět a pomohou řešit aktuální společenské výzvy.

VVWEJedním z klíčových požadavků mladých je flexibilita v pracovním čase a možnost práce na dálku. Uvědomují si, že výkon práce nemusí být vázán na kancelář a preferuje možnost skloubit pracovní a osobní život.

Generace Z si cení příležitostí pro kariérní růst a rozvoj dovedností. Chtějí mít přístup k tréninkům, workshopům a dalším formám vzdělávání, které jim umožní rozvíjet své schopnosti a postupovat v kariéře. S rostoucím vlivem technologií v jejich životech mají mladší zaměstnanci přirozenou schopnost pracovat s novými nástroji a aplikacemi. Očekávají moderní technologické vybavení a digitální prostředí i ve svém pracovním prostředí.

Mladí mívají díky sociálním sítím větší rozhled o světě a o dění v něm, více tíhnou sociálním otázkám, a to vede i k požadavků diverzity a inkluzivity na pracovišti. Očekávají, že jejich zaměstnavatelé budou respektovat různorodost a vytvoří prostředí, které je přátelské vůči všem bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost nebo sexuální orientaci. S tímto se pojí i důraz, aby i v rámci všech pohlaví a ras byli dodrženy rovnocenné platové podmínky a byla dodržena transparentnost ve vztahu k odměňování a kariérním postupům. Krom toho jsou více citliví na otázky spojené se životním prostředím, udržitelností a sociální odpovědností firem. Hledají zaměstnavatele, kteří se angažují v tomto směru a dbají na ekologické a etické postupy.

Generace Z klade velký důraz na průhlednost a důvěru v pracovním prostředí. Chtějí vědět, co se děje ve firmě, jaké jsou cíle a strategie, a chtějí mít možnost sdílet své nápady a názory s nadřízenými. Důvěra je klíčovým prvkem, který pomáhá vytvořit pozitivní pracovní atmosféru a umožňuje Generaci Z cítit se váženou a zapojenou do chodu firmy. Mladší ročníky vykazují vyšší míru flexibility a otevřenosti k novým zkušenostem, stále si cení určité míry pracovní stability. Zaměstnavatelé, kteří nabízejí jasnou kariérní perspektivu a možnost dlouhodobého růstu, mají větši šanci nalákat talentované mladé pracovníky. Nicméně také ocení pružnost v pracovních modelech, jako jsou dočasné nebo projektové zaměstnání, které jim umožní zkoušet různé obory a rozvíjet si široké spektrum dovedností.

Celkově lze říci, že mají své specifické očekávání a požadavky, které jsou výsledkem jejich zkušeností a hodnot, které formovaly jejich generaci. Flexibilita, sociální odpovědnost, kariérní růst a rovné zacházení jsou klíčové prvky, které zaměstnavatelé musí zohlednit, pokud mladé chtějí přilákat a udržet. Respektování těchto požadavků a vytváření inkluzivního pracovního prostředí je nejen prospěšné pro zaměstnavatele, ale také přispívá k dlouhodobé spokojenosti a produktivitě Generace Z, ale i ostatních zaměstnanců všech věkových kategorií.


fw


_______________________________________
1) Millennials vs gen z’rs who are these people?
 [online]. Wellington: AtConsult, 2018 [cit. 2023-08-31]. Dostupné z: https://atconsult.co.nz/millennials-vs-gen-zrs-who-are-these-people/

Mohlo by vás zajímat

Další články
Login