Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Work-life balance je COOL!

Work-life balance (WLB) – Pojem, který slýcháme v poslední době stále častěji a ačkoli všichni kýváme a souhlasíme, kdo vlastně opravdu ví, co toto anglické sousloví znamená?

Představuje výraz balance rovnováhu pracovního a osobního života, kdy se obě části dělí na misky vah rovným dílem nebo si ho můžeme spojit spíše s metaforou jing a jang – neoddělitelnou dualitou a vyvážeností tělesného a duchovního? A co předcházelo myšlence WLB jako takové?

Historicky se pojem poprvé objevuje ve Velké Británii na konci 70. let. S rozvojem technologií, které se postupně dostávaly do pracovní sféry, se zásadně měnilo pracovní prostředí. Dynamika, rychlost a flexibilita – zásadní pojmy, které nabyly na důležitosti. Internet, e-mail, služební notebook a další nové technologie směřovaly k posunu pracovních povinností za hranice kanceláře směrem do osobní sféry.

Vzhledem k individualitě každého člověka neexistuje jediná přesná definice tohoto konceptu. Někdo dosáhne rovnováhy rovnoměrným rozvržením volného času a práce, pro někoho je v centru osobní život, druhého naopak více naplňuje ten pracovní. WLB si tedy můžeme představit jako určité propojení a sladění práce (kariéra, ambice) a mimopracovní oblasti života (zdraví, volný čas, rodina, duševní rozvoj, víra apod.).

Zástupci generace Y si pod work-life balance nejčastěji představují dostatek volného času pro osobní život, flexibilní pracovní dobu, respekt a ocenění jejich práce od zaměstnavatele.  [1] Potřebují mít pocit svobody a nezávislosti, ale zároveň určité sounáležitosti s ostatními členy společnosti, ve které cítí jistou stabilitu.

Často se můžeme mylně dočíst, že WLB odkazuje k oddělení pracovního a osobního života. Nenechme se zmást! Rovnováha přeci neznamená nutně oddělení. Ba naopak dochází k provázání těchto dvou oblastí a tradici segmentace postupně nahrazuje režim 24/7. Ruší se striktní osmihodinové pracovní doby, zvyšují se požadavky pracovní i osobní flexibility, možnosti home office či práce na zkrácený úvazek. Proč bychom nemohli jít odpoledne k vodě a pracovat večer, když máme povolání, které nám to umožňuje, a potřebnou techniku?

Důsledky a dopady work-life balance

 V souvislosti s WLB se mluví o několika pozitivních i negativních důsledcích a projevech – př. spokojenost v pracovním a osobním životě, mentální zdraví, stres, přelévání emocí, workoholismus, přepracování či dokonce vyhoření (burnout).

Podrobněji bych se vrátila ke dvěma modelům „přelévání“ emocí – spillover a crossover.

„Spillover“ je založen na hypotéze, že jeden svět působí na druhý. Tudíž pracovní prostředí může ovlivňovat pozitivně či negativně život mimo práci a naopak v rámci individuální osobnosti jednotlivce. [2] Model „crossover“ se tomuto konceptu podobá s tím rozdílem, že nejde o přenos emocí v rámci jednoho člověka, ale napříč osobami, členy rodiny nebo pracovními týmy. [3] Představte si běžnou situaci. V práci se nám povedlo dovést do úspěšného konce složitý projekt, odcházíme tudíž domů spokojení a motivovaní, jelikož došlo k naplnění našich ambicí. Přijdeme domů a část pozitivní energie přeneseme na členy rodiny, kamarády, známé či prodavačku v Albertu, kam si skočíme pro šampaňské na oslavu.

Naneštěstí může přenos fungovat i v rámci negativních emocí napříč pracovní a osobní sférou. Znáte to sami, když přijdete naštvaní do práce, protože vám třeba ujel autobus, polili jste se v tramvaji kávou, chytl vás revizor s prošlou legitkou, řešíte rodinné problémy nebo jste přepracovaní. Do ničeho se vám nechce, jste otrávení, demotivovaní a vaše produktivita klesá na bod mrazu.  Do oběda si stihnete vylít vztek na vaše kolegy, podřízené či dokonce zákazníky a vesele (smutně) roztáčíte spirálu negativity, stresu a nejistoty.

Jak zabránit tomu, abychom odcházeli z práce negativně naladěni, ale naopak se těšili na další pracovní den? Dočtete se v druhé části blogu!

A jak fenomén work-life balance vnímáte vy? Snažíte se oddělovat práci a volný čas nebo vám tyto dvě části splývají? Preferujete flexibilitu či jste spíše zastánce striktně vymezené pracovní doby?

___________________________________________________________________________

Zdroje:

 [1] BRESMAN, Henrik. What Millennials Want from Work, Charted Across the World. Harvard Business Review [online]. 2015 [cit. 2016-07-20]. Dostupné z: https://hbr.org/2015/02/what-millennials-want-from-work-charted-across-the-world

 [2] GUEST, David. Perspectives on the study work-life balance. Social Science Information. 2002, 41(2), 255-279.

 [3] WESTMAN, Mina, Paula BROUGH a Thomas KALLIATH. Expert commentary on work-life balance and crossover of emotions and experiences: Theoretical and practice advancements. Journal of Organizational Behavior. 2009, 30(5), 587-595.

Mohlo by vás zajímat

Další články
Login