Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Talentica spirit

Začátek roku byl v Talentice ve znamení dvou důležitých momentů – Ročních hodnocení a formulování Strategie pro rok 2017. Obojí probíhalo formou otevřeného dialogu, díky kterému se nám podařilo vzájemně se ujistit, že jdeme správnou cestou a také si připomenout, co na sobě můžeme zlepšit – jako jednotlivci, tým i celá Talentica. 

Z ročních hodnocení mimo jiné vyplynula jednoznačná důležitost jedné z klíčových hodnot Talenticy a to je týmová kompatibilita. Pracujeme s ní jako se základní konstantou, která nám pomáhá talenty nejen udržet, ale i přitáhnout nové. Zároveň ji vnímám také jako konkurenční výhodu snižující fluktuaci v rychlém a stále se měnícím prostředí personálních agentur. Téměř každý z Talenťáků, kteří absolvovali roční hodnocení, zmínil, že je pro něj týmová sehranost v práci důležitá a že mu záleží na tom, aby lidé, kteří k nám přichází, měli tzv. Talentica spirit – zůstávali a rostli s Talenticou.

A jak definujeme takový Talentica spirit?

Základem je jednoznačně nadšení pro práci v recruitmentu, chuť pomáhat lidem hledat jejich “dream job” a firmám nalézt na trhu talenty, které potřebují. Důležitý je také zájem o techniku a schopnost udělat něco navíc, pokud je potřeba. Talentica spirit je také o tom jít věcem naproti, mít odvahu bořit bariéry a mýty, přicházet s nápady a nebát se je realizovat. Práce v menší firmě znamená jednak to, že je na člověka “více vidět”, ale zároveň mu umožňuje zapojit se do vlastního řízení a směřování firmy. Úvahy managementu se diskutují s týmem dříve, než padne finální rozhodnutí. Lidé se zapojují a to chce jistou dávku odvahy i spoluzodpovědnosti. Mnohdy je mnohem snazší se o věcech jen teoreticky bavit, ale jakmile dojde na lámání chleba, může se objevit strach z rozhodnutí a jeho dopadů. Nefungujeme čistě na bázi zaměstnavatel a zaměstnanec, byť máme podepsaný formální vztah, ale jde spíše o partnerství a spolupráci, kdy správný Talenťák ví, že na něj firma 100% spoléhá a zároveň ví, že se mu jeho úsilí vrátí. Talentica spirit je v neposlední řadě i o tom, že svou práci dělám rád a dělám ji dobře, s čímž jde ruku v ruce i hezký plat a nejrůznější benefity.

náš tým

Ke konci minulého i začátkem letošního roku jsme v Talentice oslavili řadu výročí, kdy jsou u nás lidé 3, 4, 5 i 6 let. Firma má 7 let, takže je úžasné vidět, že se nám společně daří držet báječný tým a dále ji spoluutvářet. Občas nám samozřejmě také někdo odejde, ale i tady je fajn vidět, že se vesměs jedná o odchody do mnohdy klidněji vnímaného prostředí interního HR. Pokud bych viděla hromadné odchody do konkurenčních agentur, bylo by to pro mě znamení, že děláme něco zásadně špatně. Odchod našeho kolegy ke klientovi je sice vždy velká týmová ztráta, ale na druhou stranu i výhra v tom, že s ním zůstáváme nadále v intenzivním kontaktu a rozvíjíme naši spolupráci v nové dimenzi.

Jedním z bodů naší firemní strategie pro tento rok je další vylepšení interního náborového procesu. Cílem je přilákat a oslovit lidi s potenciálem pro onen zmiňovaný Talentica spirit. Výběrové řízení u nás není jednoduché, je vícekolové a na rozhodnutí se podílí několik lidí, kteří by měli dojít ke 100% shodě. Máme ustanovený projektový tým, který má na starosti první kola pohovorů. Ta obsahují nejen rozhovor o zkušenostech, vzdělání a motivaci, ale i konkrétní úkoly a modelové situace. Následuje pak další setkání s managementem a na závěr máme tzv. Půlden v Talentice, zakončený obědem s manažerem daného týmu. Jde o velmi transparentní proces, kdy potenciálního nového kolegu pozná více lidí a on má zase šanci nahlédnout blíže do našeho prostředí a získat tak konkrétní představu o tom, jak fungujeme.

Jako správná lingvistka nabízím nyní krátký vhled do významu anglického slova “Spirit”. Spirit má, jako podstatné jméno, v překladu z angličtiny do češtiny hned několik významů:

“Spirit”

spirit – kuráž

spirit – charakter

spirit – elán

spirit – podstata

spirit – nálada

spirit – živost

spirit – duch

spirit – strašidlo

spirit – alkohol

spirit – démon

spirit – přízrak

spirit – dech

spirit – duchaplnost

spirit – duševní stav

spirit – lihovina

spirit – mysl

spirit – odvaha

Jaký je ten váš firemní “charakter”, “podstata”, “nálada” či “alkohol”? U nás vede dobrá nálada, elán a oblíbené pivo:) 

Mohlo by vás zajímat

Další články
Login