Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

K čemu je a jak probíhá koučování zaměstnanců?

Kdo dnes neslyšel pojem koučování? Je symbolem dnešní doby a objevuje se tak často jako výrazy typu work-life balance, hipster či smoothie. Někdo tento přístup zbožňuje, druhý zatracuje a opovrhuje jím. Jiní zase tomuto i mnoha dalším „aktuálním” trendům nevěnují pozornost.

Odkud se tento výraz vzal a co vlastně znamená?

Vůbec poprvé se název této techniky objevuje v 19.století. A to v souvislosti se sportem, kde má metoda svůj původ.

Dnes je však pojem koučink vnímán trochu jinak – do středu zájmu se dostává osobní a profesní rozvoj. Za zakladatele moderního koučingu se považuje Timothy Gallway, který se na rozdíl od jiných trenérů, kteří sportovcům vštěpovali své osvědčené rady a techniky, zaměřoval hlavně na  jejich vnitřní potenciál, tzn. rozvíjel to, co danému sportovci šlo a byl v tom dobrý. Zvolil individuální přístup a brzy dosahoval skvělých výsledků. Později se tato metoda přesunula i do jiných oblastí života a začala sloužit jako nástroj, který pomáhá v rozvoji sebe sama – pomáhá nám ujasnit si své cíle a dosáhnout výsledků. Celkově tedy zlepšuje naši motivaci i sebedůvěru.

Coaching

Kde se koučování využívá dnes?

Koučování se dnes využívá v osobním i profesním životě a dle ICF (Internation Coach Federation) je definováno jako: „partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“

V překladu: Koučování slouží k tomu, abychom efektivně dosahovali svého cíle. A to zejména metodou strukturovaného rozhovoru pomocí něhož si ujasníte: Co chcete, jak toho dosáhnete a kdy toho dosáhnete. Také si stanovíte to, jak poznáte, že jste svého cíle dosáhli. Zaměříte se i na to, v čem jste dobří, co Vám jde a jak to uplatňovat v praxi. Protože podstatou koučování není, jak jsme možná v Čechách zvyklí, trénování toho, co nám nejde, včetně neustálého upozorňování na chyby, ale naopak posilování toho, co nám jde. Klíčovou technikou koučování je tedy stanovení si svého cíle – jeho jasná vize, protože pokud nevíte kam plujete, není Vám žádný vítr dobrý.

Koučování v praxi

Jak probíhá koučování v profesní sféře? Zpravidla se setkáváme se dvěma typy koučů – externím koučem a interním koučem. Tímto interním koučem může být buď manažer, který si osvojil koučovací techniky, popř. člověk přímo k tomu určený. Externí kouč je většinou pozvaný za účelem nějakého projektu, např. zlepšit manažerovi komunikační schopnosti, vyřešit neshody na pracovišti apod. Zatímco interní kouč se dlouhodobě věnuje rozvoji zaměstnanců, snaží se o zlepšení jejich motivace pro práci, o zvýšení jejich samostatnosti i produktivity, potažmo spokojenosti se svou prací i výkonem a tedy i se sebou samým. Pokud má firma člověka, který své práci rozumí a zároveň je dobrým koučem, tak získává dobrý potenciál k tomu, aby se v celé firmě zvýšila produktivita i spokojenost. Myšlenku podporuje i známý Hawthornský efekt, který prokázal, že lidé, kterým se ve firmě věnuje pozornost, podávají lepší výkon.

Chcete-li tedy zvýšit produktivitu, spokojenost a loajálnost svých zaměstnanců, investujte do vzdělání  svých  manažerů, pošlete je na kvalitní koučovací výcvik, popř. mějte ve firmě svého kouče, který se bude cíleně věnovat rozvoji Vašich zaměstnanců. Investice se Vám bohatě vyplatí.

Mohlo by vás zajímat

Koučing
Koučing

Jak si stanovit cíle a dosáhnout jich? Zkuste koučování na vlastní kůži.

Další články
Login