Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Ženy mají "buňky" na techniku. Oslovme je!

Přetrvávající podprůměrné zastoupení žen v technice představuje nejen problém spojený se společenskými stereotypy, ale také překážku ekonomického růstu. V obecné rovině sehrávají technické obory na trhu klíčovou roli a výrazně podporují konkurenceschopnost státu. Dle výsledků průzkumů Českého statistického úřadu problém nízkého zájmu o technické obory pramení již z prostředí vysokých škol. Počet studentů, kteří se hlásí na technické obory představuje pouze 26% z celkového počtu studentů hlásících se na vysoké školy. V roce 2016 se jednalo o 22 300 studentů zapsaných na technické vysoké školy z celkového počtu 84 700 celkem zapsaných studentů. A pouze 33% z tohoto počtu tvoří ženy.

graf zastoupení ženy muži

Stereotypy

Odpovědi na otázky týkající se nedostatku žen v technice se setkávají ve dvou bodech – předsudky a neinformovanost. Žena v technice je obraz, na který je často pohlíženo skepticky. Po dlouhou dobu platilo nepsané pravidlo, že ženy na techniku „nemají buňky“. Tenhle předsudek evokoval prostou implikaci, že nepřítomnost žen v technice je normální a přirozená, a tudíž se technické obory staly více méně výsadou mužské části populace. Průvodním jevem byla také často slabá informovanost žen o možnostech studia technických oborů a nízká sebedůvěra. Dost ale k negativům, genderová diverzita v technice má smysl!

Uplatnění a vyhlídky budoucích trendů

Technické zaměření v současnosti nabízí celou řadu výhod a benefitů. Jedná se především o pracovní uplatnění. Techničtí pracovníci jsou zpravidla vysoce cenění, a tudíž  jim téměř nehrozí nezaměstnanost. Pořád více se mluví také o výhodách genderové diverzity v oboru, která v důsledku odlišného pohledu na věc může přinést nová řešení. Genderová diverzita podporuje také vyvážené pracovní prostředí. Ženy navíc představují poloviční podíl konečných spotřebitelů a uživatelů technických produktů. Z tohoto důvodu je účast žen na jejich produkci vítaná a podnětná.

Z průzkumů zaměstnanosti u zahraničních technických a IT magnátů vyplynulo, že společnost Apple zaměstnává na technických pozicích 20% žen, u korporací Google a Microsoft se pohybujeme okolo 17%Facebook zaměstnává 15% žen.

A jaký trend ukazují domácí data?

Jelikož se v Talentice zaměřujeme na motivaci žen pro technické a IT obory a chceme bořit stereotypy, které nedávají ženám v tomto odvětví prostor, rozhodli jsme se prozkoumat, kolik žen je v naší interní databázi a jaké pozice si nejčastěji vybírají. Z průzkumu vyplynulo, že z celkového počtu kandidátů na technické a IT pozice v uplynulém roce, tvoří ženy pouze 11%. Nejvíce žen se nám podařilo umístit v oborech kvality, logistiky a technologie. Mezi tři nejčastěji obsazované pozice patří inženýrka kvality, specialistka logistiky a nákupčí.

ženy v talentice

Mohlo by vás zajímat

zaměstnávání cizinců
Pro firmy

Zaměstnávání cizinců aneb hledejme potenciál za hranicemi

Další články
Login