Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Zaměstnávání cizinců aneb hledejme potenciál za hranicemi

I přes často zmiňované obavy a finančně náročné či administrativně komplikované úkony, je otázka zaměstnávaní cizinců u zaměstnavatelů v Čechách stále více aktuální. Zdá se totiž, že tato cesta představuje jednu z mála možností, jak vyřešit přetrvávající problém nedostatku pracovních sil na specifických odborných pozicích.

Český trh práce ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie (nemluvě o zemích mimo integrační seskupení) tvoří mnohem širší nabídku pracovních pozic. Co se týče průměrného platu v České republice, činí,  ve srovnání s některými zeměmi EU (ku příkladu Bulharskem nebo Rumunskem), více než dvojnásobek. Průměrná měsíční mzda v České republice je 27 297 CZK, přičemž průměrné platy v Bulharsku nebo Rumunsku v přepočtu nedosahují ani na hranici 15 000 CZK.

Jaká úskalí proces získávaní pracovních sil ze zahraničí přináší?

V obecné rovině probíhá proces zaměstnávání cizinců dvěma základními způsoby. Jedná se o podání žádosti o zaměstnaneckou nebo tzv. modrou kartu. Oba podklady slouží pro jednotlivce jako povolení k pobytu za účelem výkonu práce na území České republiky. Povolení se vydávají a jsou platná po dobu délky pracovně-právního vztahu, nejdéle však dva roky s možností prodloužení.

Cizince lze zaměstnat jen na konkrétní pracovní místo

Je potřeba zmínit, že podání žádosti předchází nahlášení volného pracovního místa příslušnému úřadu práce. Po uplynutí třiceti denní lhůty, po dobu které je volné místo určeno přednostně občanům České republiky, se volné místo přeřadí do centrální evidence volných míst pro držitele jedné ze zmíněných karet. Následně o toto místo může zažádat občan jiné země. Zaměstnavatel musí, kromě nahlašovací povinnosti, splnit ještě několik podmínek. Jediná akceptovaná forma pracovně-právního vztahu, je pracovní smlouva (jiné formy úvazku zákon v těchto případech nepovoluje). Další podmínkou je nastavení platových podmínek, a to ve výši alespoň 1,5 násobku minimální hrubé mzdy.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckou a modrou kartou?

Zásadním rozdílem je výška dosaženého vzdělání držitelů karet. Vyžaduje-li zaměstnavatel na pracovní pozici základní vzdělání, vydávají se zaměstnanecké karty. Na pracovní pozice vyžadující minimálně tříleté vyšší odborné vzdělání (anebo vysokou školu) se vystavuje modrá karta. Proces administrativního vyřizovaní obou dokumentů zůstává stejný.

Co musí splňovat potenciální zaměstnanec ze zahraničí?

Po úspěšném absolvování pohovorů a podepsání pracovní smlouvy, musí cizinec na zastupitelském úřadu (české ambasádě apod.) ve své zemi vyplnit formulář s žádostí o jednu ze zmíněných karet. Následně doloží potřebné podklady včetně platného cestovního dokladu a dokladů potvrzujících kvalifikaci k dané pracovní pozici.

Vyhoví-li příslušné úřady žádosti o kartu, na což si standardně vymezují dvouměsíční lhůtu (ve zvlášť složitých případech se může jednat až o 90 dnů), může cizinec vycestovat. Do tří pracovních dnů se dostaví k poskytnutí biometrických prvků potřebných pro zhotovení karty, a nejpozději do deseti pracovních dnů se přihlásí k pobytu na cizinecké policii.

Alternativa pro občany Ukrajiny?

V současnosti běží tzv. režim Ukrajina, který je určen pro ukrajinské žadatele o pracovní místa ze tříd zaměstnání 4-8, dle klasifikace CZ – ISCO.

tabulka

Rozdíl v procesu realizace podávaní žádosti o volná pracovní místa v rámci režimu Ukrajina spočívá v tom, že předem vyhlédnutý uchazeč zařazený do projektu se nemusí individuálně objednávat k návštěvě konzulárního a vízového oddělení a čekat, až se dostane na řadu. Je napřímo kontaktován konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě v konkrétním čase.

Na rychlost dalšího postupu, vyjma úplnosti a pečlivosti v dodání dodání všech potřebných podkladů, účast na projektu vliv nemá. Podmínkou pro možnost využití zmíněných usnadnění v rámci projektu Ukrajina, je samotné zařazení zaměstnavatele do projektu, které vyžaduje splnění všech požadovaných náležitostí.

Zaměstnávaní cizinců optikou zaměstnavatelů

Talentica se z pozice zprostředkovatele uchazečů na volná pracovní místa zaměřuje mimo jiné také na hledání kandidátů v zahraničí. Jaký je však zájem zaměstnavatelů o zaměstnávaní cizinců? Za účelem zjištění preferencí u společností jsme zrealizovali průzkum mezi společnostmi, kterým pomáháme hledat technické specialisty.

Cizince v současnosti zaměstnává 98 % tázaných společnostíNezájem o zaměstnávaní cizinců vyjádřilo pouze 13,5 % procenta respondentů, přičemž jako hlavní důvody pro toto rozhodnutí uvedli zejména jazykovou bariéru a nutnost znalosti plynulé češtiny, dále zdlouhavý proces vyřizování pracovních povolení nebo fakt, že doposud úspěšně pokrývají volná pracovní místa občany ČR.

Co se týče preferovaných zemí, převažující většina (95,7 %) klientů uvedla za hlavní zdroj kandidátů ostatní země Evropské unie anebo Evropského hospodářského prostoru. Z dalších uváděných zemí zmiňovali prioritně Ukrajinu, Rusko nebo Vietnam. Co se týče pozic, na které firmy zváží cizince, nejčastěji zazníval Konstruktér, Projektant, Programátor anebo Aplikační inženýr. Jednalo by se přitom o kandidáty s praxí v oboru minimálně dva roky a více, kterou požaduje 87 % společností.

Na základě zjištěných skutečností je očividné, že o zaměstnávaní cizinců mají společnosti v České republice veliký zájem. Nebojme se proto oslovit odborníky z ciziny a dejme jim šanci obohatit náš trh práce o své zkušenosti.

Mohlo by vás zajímat

Další články
Login