Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Generace na pracovišti. Zkušený kandidát nebo junior?

„Chceme flexibilitu a svobodu zaměstnání.“ nese se trhem práce ve 21. století. Přemýšleli jste někdy nad tím, odkud tyto trendy pramení? 

Zas a znovu se vracíme k mileniálům. Na pracovišti se tak setkávají lidé různého věku, zvyků, povahy a zásad, kteří se spolu musí naučit kooperovat a společně se adaptovat na dynamické firemní prostředí. Je logické, že se najdou skupiny, které mají odlišné priority. Proto se s příchodem mladších generací setkáváme s kritikou klasických osmihodinových směn a prosazování flexibility a home office. Jsou nastaveni na režim 24/7. Nevadí jim pracovat o půlnoci, ale ve tři si chtějí jít zacvičit, protože je to v kanceláři nebaví a v létě je přeci lepší jít k vodě. Hlavně žádný stereotyp! V tomto ohledu jsou generace X a starší baby boomers opatrnější. Zvykli si na pravidelný režim. Nehroutí se z osmihodinové pracovní doby a jít na sedmou do práce je benefitem, díky kterému mohou být dříve doma. Jsou schopni se  déle soustředit a udržet pozornost. Večer chtějí mít naopak klid a nemyslet na práci. Vyvstává otázka zda jsou schopni vystoupit ze stereotypu a rychle reagovat na dynamické pracovní prostředí, technické novinky, procesní změny a roztěkanost mladších kolegů? A je vůbec nutné, aby byli stejně „rychlí“ a flexibilní jako mileniálové?

Výše je nastíněno hned několik témat točících se okolo střetu generací na pracovišti, na základě kterých se může zdát, že mezigenerační spolupráce nebude fungovat ideálně. Po bližším průzkumu předností a nedostatků obou generací však zjistíme, že tento zdánlivý nesoulad může naopak vést k výborné týmové kooperaci zajištěné různými úhly pohledu. Pojďme se nyní blíže podívat na plusy a minusy obou generací.

Baby boomers a generace X : Loajalita versus nepřizpůsobivost

 „Uchazeči nad padesát let mají mnohaleté zkušenosti. Častokrát již zažili situace, se kterými se jejich mladší kolegové setkávají poprvé.“ odpovídá na otázku, V čem vidíte největší benefit uchazečů 50+?, zakladatelka portálu SilverJobs Anna Humlová.  Právě zkušenosti považuje za klíčový benefit seniorních uchazečů. Díky nim jsou schopni dlouhodobě a efektivně přemýšlet nad zadanými úkoly a s rozvahou řešit problémy a krizové situace. Nerozhodí je občasná kritika a nepotřebují se kariérně posouvat takovým tempem, jako jejich mladší kolegové. Proto často zůstávají roky loajální jedné firmě. „Pokud zaměstnavatel opravdu stojí o dlouhodobou spolupráci, měl by bezpochyby uvažovat o kandidátovi nad padesát. Najít v tomto věku práci je obtížné. V případě zaměstnání padesátníka se tak jedná ve většině případů o loajálního zaměstnance, který určitě nebude chtít po několika málo letech znovu hledat práci.“ doplňuje Humlová. I přesto se v České republice 8 z deseti uchazečů ve věku 50 až 65 let setká s věkovou diskriminací. S tím souvisí i další typický rys zaměstnanců generace x. Když jsou ve společnosti spokojení, zůstávají dlouhá léta. „Na druhou stranu je ale třeba říci, že padesátníci již viděli a zažili mnohé. A mnohdy tak odmítnou zaměstnavatelem dané podmínky, které by junioři často bez rozmýšlení přijali.“ dodává Humlová.

A jaké jsou slabší stránky uchazečů nad 50 let?

Co vás napadlo jako první? Určitě tipujete pomalejší adaptaci na dynamické tempo společnosti, slabší znalost práce s moderní technikou a neznalost cizích jazyků. S podobnými argumenty se setkáváme i ze strany firem. „Zvládne uchazeč naše tempo?“„Nebude mít problém se začleněním do kolektivu?“ ptají se. Někteří mají dokonce obavy, aby nebyl uchazeč příliš „přechytralý“. Je pravda, že kandidáti nad padesát jsou zvyklí na určitý stereotyp a zaběhnuté pracovní rutiny a ano, možná jim bude trvat déle naučit se kooperovat s mladým týmem a budou se pomaleji přizpůsobovat změnám, ale určitě to zvládnou! Relevantním argumentem je podle Humlové nízká jazyková vybavenost. „Češi nejsou celkově příliš dobře jazykově vybaveni, a padesátníci jsou na tom ještě hůř.“

Nyní se přesuňme k mladším generacím.

Statistiky ukazují, že v roce 2020 bude třetinu pracovní síly tvořit generace Y. Zajímavý pohled na mileniály na pracovišti předkládá Leadership expert Simon Sinek. Jde podle něj o generaci lidí narozených v roce 1994 a později. A jak je můžeme definovat: „Těžko se řídí, lpí na titulech, jsou narcističtí, sebestřední, líní a nesoustředění.“ tvrdí. Vždy jim bylo ze strany rodičů slibováno, že dosáhnou všeho, co chtějí, stačí jen chtít. V tom přicházejí do práce a náhle zjišťují, že jsou vlastně „všem jedno“. Nikdo si z nich na zadek nesedne po měsíci ani po půl roce. Nabývají pocitu, že nemohou ve firmě nic změnit, nesouhlasí s pevnou pracovní dobou, nikam se neposouvají a stagnují. Odcházejí. Podle studie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze téměř 30% juniorů do 29 let změní během prvních pěti let zaměstnavatele.

Virtuální realita 24/7

Jak si představíte typické ráno mileniálů? Zazvoní budík, posunou budík, znovu zazvoní budík, podívají se na telefon a otevírají sociální sítě, aby jim neuniklo, co nového se událo v životech jejich (virtuálních) přátel. Online 24/7, typická generace mileniálů, říkáte si. Ale zkuste se na to podívat z té pozitivní stránky. Velká část náplně práce se přesouvá do online prostředí a znalost základních internetových pravidel a vychytávek je nutností. Platí to především pro obory technické a výrobní, které procházejí v souvislosti s „průmyslem 4.0“ rozsáhlou automatizací, taktéž pro oblast propagace, PR, marketingu a dalších profesích, ve kterých online aktivity postupně dominují nad offline aktivitami.  V tom tkví obrovská výhoda mladších generací – rozumí novým technologiím jsou flexibilní a velmi rychle se adaptují na změny. Chtějí se rozvíjet a dokáží se učit novým věcem, ačkoli někdy bohužel bez hlubšího pochopení souvislostí. Všechno chtějí mít tak nějak „rychlejší“ a dynamičtější. A stejně rychle jako plní úkoly si přejí i kariérně růst. Z toho pramení i netrpělivost a menší loajalita. Často fluktuují mezi zaměstnáními doufajíce, že ​​v jednom z nich jim splní jejich velké nároky a sny.

Co tím chtěl básník říci? Respektujme se a pracujme týmově!

Asi jste si při srovnávání generací všimli, že v čem vyniká jedna, je slabší stránkou druhé a naopak. To napovídá, že tým, ve kterém jsou zastoupeny všechny věkové skupiny, může efektivně fungovat. Důležité je uvažovat takzvaně „out of the box“, bez toho se vpřed neposuneme. Mladí si musí uvědomit, že jim starší kolegové mohou předat spoustu znalostí a zkušeností, prodat jim své „know-how“ z oboru a inspirovat je svým životním příběhem. Padesátníci naopak musí akceptovat zrychlené tempo a ambice mladších zaměstnanců a nepodceňovat je. A když to „klapne“ vznikne na pracovišti skvělá parta kolegů, kteří se budou vzájemně rozvíjet a respektovat bez ohledu na generace

Dejte nám vědět, z jakých „generací“ je složený váš pracovní tým? A zda preferujete práci s mladšími, stejně starými či staršími kolegy?

generations in the workforce

Mohlo by vás zajímat

researcher
Recruitment

Role Researchera v personální agentuře aneb Kdo hledá, najde!

Další články
Login