Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Období hodnotících pohovorů: Jak se na něj připravit?

Hodnotící pohovory jsou klíčovým prvkem v profesním životě mnoha zaměstnanců. I když nemusí být striktně spojeny s koncem roku, většina firem si tuto cestu zvolila. Přístup k hodnocení by však neměl být vnímán pouze jako proces, kterým prochází zaměstnanci. Mělo by jít o dialog, ve kterém obě strany pracovního vztahu – zaměstnanec i zaměstnavatel – mohou identifikovat úspěchy a oblasti, které lze zlepšit.

Pečlivá příprava jako klíč k úspěchu

Před samotným pohovorem je důležité věnovat čas pečlivé přípravě. Vytvořte si přehled svých úspěchů, a i těch méně úspěšných momentů ve své pracovní historii. U negativních aspektů nezapomeňte přiložit návrh, jak byste podobné situace řešili v budoucnu. I když vás váš nadřízený nežádá o tento přehled explicitně, jeho existence vám poskytne oporu při prezentaci během rozhovoru.

Ideálně byste měli mít dostatek času na přípravu. Pokud vám nadřízený navrhne schůzku v krátkém termínu, nebojte se požádat o více času. Kvalitní příprava vám pomůže lépe prezentovat své úspěchy a plány.

Využijte šanci k sebeprezentaci

Hodnotící pohovor je vynikající příležitostí prezentovat své silné stránky. I když není vhodné zamlčovat nedostatky, není třeba se jimi příliš zabývat. Důležité je vysvětlit příčiny neúspěchů a poučit se z nich. Buďte sebevědomí a zdůrazněte všechny pozitivní výsledky, i když se týkají drobností nebo oblastí mimo váš oficiální rámec práce.                                 

Při přípravě nezapomeňte vyjádřit, co byste rádi dosáhli v následujícím roce. To může zahrnovat zájem o školení, které by zvýšilo vaše dovednosti, postup na vyšší pozici, zvýšení platu případně změnu pracovních podmínek. Šéf, který vnímá vaše úspěchy, bude otevřen diskuzi o možnostech, jak vás lépe využít ve prospěch firmy.

Nebojte se zpětné vazby

Kromě vyjádření svých názorů dostanete od svého nadřízeného i zpětnou vazbu. Jeho hodnocení vezměte s otevřeností a hledejte vždy společné řešení případných neshod i když se může stát, že vás nějaký jeho pohled překvapí.
Některé firmy nemusí pravidelně pořádat hodnotící pohovory, nicméně není nic špatného na tom vyjádřit zájem o pravidelný dialog o výkonech a možnostech zlepšení. Pokud takovéto pravidelné hovory nemáte, nebojte se si o ně v práci říct.

Speciální formou může být i zhodnocení prvních pracovních měsíců, pokud jste na novém místě. Přijměte jakékoli zjištění s profesionálním přístupem, protože zpětná vazba může být klíčem k osobnímu a profesnímu růstu.

Login