Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Nový rok 2024 plný změn pro zaměstnance!A jaké to konkrétně budou?

S příchodem ledna 2024 se nejen zahajuje nový rok, ale i nové kapitoly v pracovním právu. Zvláštní pozornost je věnována lidem pracujícím z domova a těm, kteří mají kratší pracovní doby, tzv. práci na dohodu.

1. Minimální mzda

Jako každý rok, ani v roce 2024 neminula úprava minimální mzdy. Ta se zvyšuje o 1600 Kč na 18 900 Kč měsíčně, a dojde k navýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy pro specifické skupiny prací. Konkrétně jde o první, druhou, třetí a osmou skupinu prací. Tato varianta úpravy zaručené mzdy představuje zvýšení o 1600 Kč v prvních třech skupinách a o 3200 Kč ve skupině 8.

2. Práce z Domova – Home Office

Nově vstupující pravidla týkající se práce z domova přinášejí povinnost uzavřít smlouvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Obsah této smlouvy, nyní povinné, není přesně stanoven zákonem. Je na obou stranách, zaměstnavateli a zaměstnanci, aby dohodu přizpůsobili specifickým potřebám obou stran.

Smlouva by měla obsahovat dohodnuté místo výkonu práce na dálku, a to i v případě, že zaměstnanec pracuje z více míst. Detailně může upravit i způsob komunikace mezi stranami, pravidla kontroly práce, rozvrh pracovní doby a další aspekty.

Zaměstnancům pracujícím z domova nyní může náležet finanční náhrada za "užívání" domova pro pracovní účely. Tato náhrada může být buď založena na skutečných nákladech prokázaných zaměstnancem (např. faktury za energie), nebo může být stanovena hodinovým paušálem. Pro začátek byla stanovena částka 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce.

Důležitou poznámkou je, že zaměstnavatel se může příspěvků zřeknout. Pokud je home office považován za benefit a není povinností zaměstnance pracovat z domova, nemá zaměstnavatel povinnost poskytovat finanční náhradu za práci z domova. To znamená, že firma a zaměstnanec se mohou dohodnout na absenci finanční náhrady za práci z domova, pokud jsou obě strany s tímto uspořádáním spokojeny.

Zásadní je také skutečnost, že Státní úřad inspekce práce nyní může provádět kontroly zaměstnanců i přímo v jejich domovech, pokud zde vykonávají práci. Inspektoři ale mohou vstoupit pouze se souhlasem zaměstnance.

3. Změny v dohodách o provedení práce

Od ledna 2024 se dohodářům náleží právo na dovolenou na stejných podmínkách jako zaměstnancům v pracovním poměru. Firmy jsou povinny lidem zaměstnaným na dohodu také rozvrhnout předem pracovní dobu a zavést některé zákonné příplatky, které dříve příslušely pouze zaměstnancům. Týká se to například příplatku za práci ve svátek, noční práci, práci ve ztíženém pracovním prostředí, a za práci o víkendu.

Změny se vztahují i na dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tyto dohody budou nyní evidovány a stanoví se dva limity pro platbu sociálního pojistného. Limit pro dohodáře pracujícího pro jednoho zaměstnavatele činí 25 % průměrné mzdy, zatímco pro dohodáře pracujícího pro dvě nebo více firem je stanoven na
40 % průměrné mzdy.

Změny v pracovním právu mají ambiciózní cíle, a to především zajištění lepších pracovních podmínek pro různé skupiny zaměstnanců.  Také mají potenciál významně ovlivnit pracovní prostředí v České republice, a to především v oblasti flexibility pracovního prostoru a práv dohodářů. Zaměstnanci i firmy by si měli pečlivě prostudovat nová pravidla a přizpůsobit své postupy tak, aby byly v souladu se zákony.

Jak přesně bude nové nařízení implementováno v praxi a změní tak pracovní prostředí, bude třeba sledovat v průběhu roku 2024.

Login