Cookies

Můžeme pracovat s cookies, ať víme, jak to na našem webu žije?

Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Motivování zaměstnanců v práci: finanční x nefinanční benefity

Zaměstnanecké výhody hrají v dnešním pracovním světě důležitou roli. Pro firmy jsou nejen skvělým nástrojem při náboru talentů, ale také prostředkem, jak uspokojit stávající podřízené a motivovat je k lepším výkonům. Kromě toho jsou často klíčovým faktorem konkurenčního boje o pracovníky.
 

Benefity jsou definovány jako výhody, které zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele navíc ke svému základnímu platu nebo mzdě. Jejich podoba může být ve formě finanční nebo nefinanční a vhodný výběr závisí na konkrétních potřebách a preferencích zaměstnance.

Mezi finanční formy motivace patří klasické výhody, jako jsou: 

 • 13. a 14. Platy
 • kvartální nebo půlroční odměny, které jsou často spojeny se ziskem společnosti.
 • příspěvky na stravování
 • příspěvky na důchodové pojištění

Tyto jsou zpravidla uvedeny v pracovní smlouvě, a mohou si je nárokovat, zároveň pro ne mohou být silnou motivací, zejména pokud jsou vázány na jejich výkon a přispívají k jejich finanční stabilitě.

Plusy finanční motivace:

 • Jasné a konkrétní:
  • Jsou snadno měřitelné a pracovníci si mohou snadno spočítat, kolik peněz si za svou práci vydělali. To jim poskytuje jasnou představu o tom, jaké odměny mohou očekávat.
 • Krátkodobá motivace:
  •  Finanční odměny mohou být účinné při krátkodobé motivaci, zejména při dosahování konkrétních cílů nebo úkolů.

Mínusy finanční motivace:

 • Krátkodobý účinek:
  • může být krátkodobá a rychle zapomenuta, což vyžaduje neustálé zvyšování odměn.
 • Nedostatečné pro dlouhodobou loajalitu:
  • pracovníci nemusí být loajální k organizaci pouze kvůli finančním výhodám. Jiné faktory, jako je spokojenost se zaměstnáním a pracovní prostředí, mohou hrát klíčovou roli.

Nefinanční motivace naopak nabízejí větší variabilitu a možnost personalizace. Tyto bonusy mohou zahrnovat slevy, kupony nebo služby v různých oblastech, jako je

 • zdraví
 • stravování
 • kultura
 • sport
 • zábava a volný čas.

Dále pak mezi ně může patřit pružná/flexibilní pracovní doba, či dny/týdny volna navíc a měly by být navrženy tak, aby odpovídaly preferencím zaměstnanců a podporovaly jejich celkovou pohodu a spokojenost.

Plusy nefinanční motivace:

 • Dlouhodobá loajalita:
  • Mohou vést k větší oddanosti vůči organizaci. Ti, kteří cítí, že jsou uznáváni a mají možnosti růstu, jsou často ochotnější zůstat ve firmě.
 • Zlepšení pracovního prostředí:
  • Mohou zvýšit spokojenost a vytvořit příjemnější pracovní prostředí. To může vést k lepší spolupráci a produktivitě.

Mínusy nefinanční motivace:

 • Méně konkrétní:
  • Jsou méně konkrétní a obtížně měřitelné, což může ztěžovat jejich hodnocení.
 • Nespravedlivé vnímání:
  • Pokud nejsou spravedlivě poskytovány, mohou vzniknout pocity nespravedlnosti mezi jednotlivci.
    

Klíčovým prvkem výběru pro vaši společnost je zaměření se na potřeby pracovníku a konzultace s nimi. Firmy by měly pravidelně provádět průzkumy, aby pochopily, které benefity jsou pro ně skutečně důležité a jak moc si jich váží. To umožňuje vedení přizpůsobit své produkty tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám a preferencím většiny.

Je důležité si uvědomit, že by se nemělo jednat jen povrchní náplast k řešení problémů. Pokud se nevyřeší základní problémy, jako je nedostatek komunikace nebo nefunkční pracovní prostředí, bonusy neudrží zaměstnance dlouhodobě motivované a spokojené.

Motivace je složitá výzva a benefity jsou jednou z mnoha součástí holistického přístupu a vedení by mělo zajistit, aby byly dobře promyšlené a odpovídaly potřebám. Zároveň by se měly snažit vytvořit zdravou a podporující pracovní kulturu.

Login